λατομείο

λατομείο
Υπαίθριος χώρος εξόρυξης οικοδομικών υλικών (μαρμάρου, πωρόλιθου κ.ά.) και δευτερευόντως άνθρακα, χημικών ουσιών και μεταλλευμάτων. Η εργασία στο λ. περιλαμβάνει την εξόρυξη και τη μεταφορά των χρήσιμων ορυκτών καθώς και των υπερκείμενων στείρων στρωμάτων. Σκοπός της εξόρυξης είναι η εξαγωγή ορυκτών σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και η δημιουργία αποθεμάτων ορυκτών έτοιμων για μεταφορά. Χαρακτηριστικό του λ. είναι ότι ο χώρος εργασίας διαρκώς μεταβάλλεται. Τα σύγχρονα λ. είναι μηχανοποιημένα σε μεγάλο βαθμό, με μηχανήματα και εξοπλισμό για θραύση, μετακίνηση, μεταφορά και αποθήκευση οποιουδήποτε πετρώματος. Βασικές μονάδες παραγωγής των μικρών λ. (που παράγουν ως επί το πλείστον μη μεταλλικά οικοδομικά υλικά) είναι οι τομείς εξόρυξης και κατεργασίας. Επιπλέον, το λ. έχει και βοηθητικούς χώρους, ενώ συχνά αποτελεί κάποιον τομέα ενός ευρύτερου εξορυκτικού ή μεταλλουργικού συγκροτήματος. Η κατά βαθμίδες εξόρυξη προϋποθέτει ένα σύνολο εργασιών. Η κοπή του πετρώματος κατά βαθμίδα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις, ξεκινώντας από τις υπερκείμενες βαθμίδες και καταλήγοντας στις χαμηλότερες. Όταν εξορύσσονται οριζόντια κοιτάσματα, το βάθος του ορυχείου είναι ορισμένο και η προώθηση των βαθμίδων δημιουργεί αύξηση του μεγέθους του λ. Τα υλικά των υπερκείμενων στρωμάτων επιστρέφονται συνήθως στην περιοχή όπου έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη. Στον σχεδιασμό της κατασκευής του λ. περιλαμβάνονται η μελέτη χάραξης και κοπής των βαθμίδων, η οργάνωση της εργασίας και η κατασκευή δρόμων προσπέλασης και οικισμών για τη διαμονή του εργατικού προσωπικού.
* * *
το (AM λατομεῑον και λατόμιον, Μ και λατόμιν)
υπαίθριος ή υπόγειος βραχώδης τόπος από όπου εξορύσσονται λίθοι ή μάρμαρα, κυ. νταμάρι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < λατόμος. Ο τ. λατόμιον < λατόμος ή με τη μεσολάβηση ενός αμάρτυρου *λατόμ-ιος].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • λατομείο — το το μέρος όπου εξορύσσονται πέτρες και μάρμαρα, το νταμάρι: Δούλευε εργάτης στα λατομεία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Μουσείο Παλαιάς Λατομικής Τέχνης, Υπαίθριο — Το πρώτο στην Eλλάδα, και από τα ελάχιστα του είδους του στον κόσμο, μουσείο λατομικής τέχνης δημιουργήθηκε από το 1994 έως το 1998 στον Διόνυσο Αττικής, σε μια έκταση 135 στρεμμάτων, στη θέση Αλούλα. Aποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία της… …   Dictionary of Greek

  • Autobahn 1 (Griechenland) — Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/GR A Αυτοκινητόδρομος A1 in Griechenland …   Deutsch Wikipedia

  • Autobahn 1 Griechenland — Autobahn 1 (Aftokinitodromos 1) Länge: 550 km …   Deutsch Wikipedia

  • Liste bulgarischer Bezeichnungen griechischer Orte — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. In dieser Liste werden die südslawischen den griechischen… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste mazedonischer Bezeichnungen griechischer Orte — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. In dieser Liste werden die südslawischen den griechischen… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste südslawischer Bezeichnungen griechischer Orte — In dieser Liste werden die südslawischen den griechischen Bezeichnungen von Orten in Griechenland gegenübergestellt. Viele griechische Siedlungen hatten in ihrer Geschichte griechische und nichtgriechische Namensformen. Eine Vielzahl dieser Namen …   Deutsch Wikipedia

  • Polykastro — Stadtgemeinde Polykastro (1986–2010) Δήμος Πολυκάστρου (Πολύκαστρο) …   Deutsch Wikipedia

  • άργιλος — Πέτρωμα που σχηματίζεται συνήθως από την απόθεση των πιο λεπτομερών υλικών που αιωρούνται μέσα στο νερό. Αυτά τα πάρα πολύ μικρά τεμαχίδια προέρχονται από την αποσάθρωση διαφόρων πετρωμάτων, που περιέχουν κυρίως ένυδρα πυριτικά ορυκτά του… …   Dictionary of Greek

  • αλαβαστρίνη — ἀλαβαστρίνη, η (Α) [ἀλάβαστρον] λατομείο αλάβαστρου …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”